Vlastimil Králik     Prievidza Servis a montáž pre priemyselné váhové systémy. SERVISUJEME kuchynské váhy laboratórne váhy lekárenské váhy betonárske dávkovacie váhy mostové váhy   - Nagema - Balanta - Transporta - koľajové váhy Trasporta Vykonávame - prestavbu mechanických váh na váhy elektronické     - výmenu závaží Vyrábame     - náhradné diely na cestné a mostové váhy ( mosty,                          prevodové páky, guľové suporty a rohové stojany) Zabezpečujeme - kalibrácie, meranie a overovanie váh a vážiacich                               systémov.   Vlastimil Králik - Oprava váh, 97101 Prievidza, tel. 0903 955 978